Αμαξώματα Φορτηγών & Ρυμουλκούμενα ]Σιδηροδρομικά Βαγόνια ][ Στρατιωτικό Τμήμα ]Λεωφορεία MAN ]
 

Ένα πολύ μοντέρνο νέο εργοστάσιο στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου επιτρέπει στην Ν. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΑΕΒΕ να διαπερνά τα τεχνολογικά φράγματα του 20ού αιώνα και να εισέρχεται στο 21ο με ένα πλούσιο, σύγχρονο πρόγραμμα κατασκευών στρατιωτικών αρμάτων που περιλαμβάνει:

Νέο Αρματοφορέα και ημιρυμουλκόμενο όχημα βαρέος τύπου με αυτόματο σύστημα ευέλικτης προοδευτικής οδήγησης αξόνων. Σιδηροδρομικά βαγόνια διαφόρων τύπων κατάλληλα για μεταφορά τεθωρακισμένων. Ειδικά οχήματα στρατιωτικών προδιαγραφών όπως βυτιοφόρα καυσίμων, ιατρικές μονάδες, κινητοί και αερομεταφερόμενοι κλωβοί ταχείας ανάπτυξης. Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και ανακατασκευή υφισταμένου αμυντικού υλικού (Μ109Α5+, Μ60 - Μ48 γεφυροποιϊας και περισσυλογής Μ113, BMP1) Ειδικά προγράμματα έργων εξαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν υποχρεώσεις αντισταθμιστικών οφελών.

NK 1000-76 Ιατρική Μονάδα ΚΛΩΒΟΣ
Αρματοφορέας Βαρέος Τύπου Ισοθερμικό Χαμηλοδάπεδο Ημιρυμουλκούμενο Όχημα Μεταφερόμενη, αυτοτελής κατασκευή
Περισσότερα... Περισσότερα... Περισσότερα...
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ NK 1000 - 76 - S30 NK 1000 - 77 RGSS
Ημιρυμουλκούμενο Βυτιοφόρο Μεταφορέας Οπλικών Συστημάτων Σιδηροδρομικός Αρματοφορέας
Περισσότερα... Περισσότερα... Περισσότερα...
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ENGLISH ENGLISH
designed by letusplay